Welkom bij Sécumon Aanbesteding & Fraude

Uw strategisch partner voor onderzoek naar fraude bij aanbestedingsprocedures.

Sécumon Aanbesteding & Fraude

Missie

Fraude is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. De werkelijkheid wordt anders weergegeven dan dat die daadwerkelijk is. Sécumon Aanbesteding & Fraude levert u objectief verifieerbare informatie ten einde u als klant in staat te stellen uw positie in het aanbestedingsproces te versterken.

Ons doel is

Het verschaffen van gecontroleerde en geverifieerde informatie aan partijen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures ten einde deze partijen in staat te stellen hun juridische positie te bepalen en te versterken.

Oorsprong SAF

Sécumon Aanbesteding & Fraude heeft haar wortels in de recherche en bedrijfsjuridische branche en is daarom bij uitstek ingericht om aanbestedingsfraude aan het licht te brengen.

'Bid rigging', 'kick-backs', 'belangenconflicten', 'onjuiste referentieprojecten weergeven', 'niet adequate derde-leveranciers', 'vriendjespolitiek', zijn allemaal zaken waardoor een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan en het aanbestedingstraject negatief kan beïnvloeden.

Sécumon Aanbesteding & Fraude licht u voor over de gehele aanbestedingsprocedure en neemt deze met u door. Van het feitenonderzoek maken wij een dossier dat aan alle wet- en regelgeving voldoet, zodat u daarmee vervolgstappen kunt inzetten. Desgewenst begeleiden wij u, samen met onze gespecialiseerde juristen/advocaten, ook bij het vervolgtraject.

OVERHEID

Als overheid of semi-overheid heeft u regelmatig te maken de Europese aanbestedingsregels bij het inkopen van producten of het vergeven van diensten.

Het is daarbij van het grootste belang dat de gegevens waar u uw keuzes op baseert, correct zullen zijn en niet verkeerd voorgesteld worden. Ook de medewerkers van uw organisatie zelf behoren het gehele traject integer te behandelen. Transparantie en gelijkheid voor de verschillende mededingende bedrijven staat centraal.

Sécumon Aanbesteding & Fraude kan u helpen het aanbestedingstraject in goede banen te leiden. Due diligence onderzoeken zijn slechts een klein maar zeer belangrijk deel van onderzoek naar mededingende partijen. Ook onderzoek naar de integriteit van uw eigen mensen met belangrijke banden in het bedrijfsleven kan van belang zijn. Immers, voorkomen is beter dan genezen.

Onder aan deze pagina kunt u uw gegevens invullen om vrijblijvend meer informatie en/of een eerste advies te ontvangen.


BEDRIJFSLEVEN

Het gehele aanbestedingstraject is voor uw bedrijf een ingrijpende activiteit en kan frustrerend aflopen als u het gevoel heeft dat uw collega-ondernemer op onjuiste gronden de opdracht heeft verworven.

Na een intakegesprek zullen wij de zaak voor u inzichtelijk maken. Aan de hand van ons rapport van bevindingen bespreken we samen met u de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden. Bij dit gesprek zullen altijd een vertegenwoordiger van onze recherche afdeling en een gespecialiseerd jurist aanwezig zijn.

We geven u handvatten om uw vermoeden te onderbouwen en desgewenst om in een juridische strijd te gebruiken. Dit geschiedt in de korte tijd die u is gegeven. Onze begeleiding gaat ver.

Onder aan deze pagina kunt u uw gegevens invullen om vrijblijvend meer informatie en/of een eerste advies te ontvangen.

Voorbeelden uit de praktijk

Contact

Heeft u een vraag of wilt u dat wij contact met u opnemen, gebruik dan eenvoudig onderstaand formulier. Vul alle gegevens (verplichte gegevens aangeduid met *) in, zodat we u zo goed als mogelijk van dienst kunnen zijn.